Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Plnění rozpočtu 1998 – Příspěvkové organizace

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 67/1999

 

usnesení  č. 067  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


            doporučuje  mz             


 


ke schválení plnění rozpočtu 1998 příspěvkových organizací po zapracování připomínek členů rady