Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Podnájem nebytových prostor Horákova 2062/63

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 103/1999

 

usnesení  č. 103  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     schvaluje          


 


smlouvu o podnájmu nebytových prostor v přízemí domu Horákova č.p. 2062/63 mezi nájemci MUDr. A. Vašíčkem a MUDr. M. Kočovou a podnájemcem společností Centrum laserové estetické chirurgie, s.r.o.


 


 


 


     II.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.03.99


 


odeslat SF a žadateli za MČ Praha 13 souhlasné stanovisko s podnájmem výše uvedených nebytových prostor