Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Podnájem uvolněných nebytových prostor v Janského 2370

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 651/1999 


 


 


I. bere na vědomí


výpověď Vojenské a ubytovací správy ke dni 1.1.2000 z NP Janského 2370


II. Souhlasí1. s umořením přeplatku vůči VUS ve výši 171.224,42 Kč tím, že VUS neuvede NP při předávání do původního stavu


2. se záměrem dát do podnájmu uvolněné nebytové prostory v objektu Janského 2370 od 1.1.2000a) Pražské správě soc.zařízení za nájemné 200,-Kč/m2/rokb) Vyčlenit z uvolněných prostor jeden byt pro provoz Městského centra a sociálních služeb a prevence na nájemné 200,-Kč/m2/rok


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 01.01.00


zajistit uzavření podnájemní smlouvy s PSSZ a Městským centrem soc. služeb a prevence za nájemné 200,-/m2/rok