Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Podpisový řád – část 1. “Podpisová práva k uzavírání smluv a dohod, kde je subjektem Městská část Praha 13”

21. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: UR 674/1999


 
 


 


 I. schvalujepředložený návrh kompetencí starosty a zástupců starosty, týkající se podpisových práv k uzavírání smluv a dohod, kde je subjektem MČ Praha 13II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 31.12.99


materiál zapracovat jako součást “Podpisového řádu”