Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Podpora MČ Praha 13 záměru výstavby a programového naplnění Komunitního centra sv. Prokopa v Nových Butovicích

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 344/1999

I. Souhlasí

se záměrem výstavby Komunitního centra sv.Prokopa na Slunečním náměstí v Nových Butovicích a s jeho programovým zaměřením


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.07.99


projednat s odbornými útvary MÚ návrh rozpočtu na rok 2000 v kontextu s bodem I. tohoto usnesení