Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pojištění objektu jeslí Vlachova 1502 – Rehabilitační centrum Diakonie ČCE

05. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 486/1999
 


 


I. Souhlasí
1) s uzavřením dodatku č. 1 na pojištění majetku k nájemní smlouvě na pronájem objektu Vlachova 1502 – s Rehabilitačním centrum Diakonií ČCE


2) s textem dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 14. 10.1998, s Rehabilitačním centrem Diakonií ČCE


3) s uzavřením pojistné smlouvy na objekt Vlachova 1502 přímo MČ P 13II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.12.99zabezpečit všechny úkoly z usnesení vyplývající, tj. uzavření dodatků ke smlouvám s RC Diakonie ČCE a uzavření pojistné smlouvy na objekt Vlachova 1502