Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Polyfunkční areál v prostoru ZPA Jinonice

02. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 534/1999

I. bere na vědomí
  1. informaci o jednáních, která proběhla mezi investory výstavby “Centra Nové Butovice” a polyfunkčního areálu na místě ZPA Jinonice, tak jak vyplývají ze  zápisů a stanovisek, přiložených k předloženému materiálu  2. informaci získanou na OŽP MHMP, podle které je na MHMP podán ze strany investora polyfunkčního areálu ZPA Jinonice přepracovaný materiál “Posouzení vlivu sstavby na životní prostředí (E.I.A.)”, který bude obvyklým postupem dán opět k vyjádření i MČ Praha 13II. konstatuje, že


MČ Praha 13 nemá výhrady vůči výstavbě polyfunkčního areálu na místě  ZPA Jinonice.


Zabezpečení ochrany zájmů MČ Praha 13 je zajištěno účastí při novém projednávání E.I.A. a možností vznesení připomínek v územním řízení.


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


KT: 31.12.99nadále sledovat vývoj projednávání E.I.A. a řízení o vydání územního rozhodnutí na obě investiční akce, s cílem dosažení souladu mezi zájmy obou investorů a zájmy obyvatel MČ Praha 13 a v případě potřeby koordinovat stanoviska a vyjádření s MČ Praha 5