Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Polyfunkční objekt s oční klinikou na Slunečním náměstí v Nových Butovicích

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 505/1999
 


 


I. bere na vědomížádost MUDr. Jána Lešťáka, CSc. o souhlas s výstavbou objektu s oční klinikou na pozemcích parc. č. 2865/1 a 2864 na Slunečním náměstí v Nových Butovicích a o dlouhodobý pronájem těchto pozemků (50 let za 8% z odhadní ceny), avšakII. ROZhODla SEpostupovat standardním způsobem a vypsat tendr na výše uvedené pozemky (prodej pozemků s určením zastavitelnosti dle Stavebního úřadu )III ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 16.11.99v součinnosti s Ový a v souladu s územním plánem připravit výběrové řízení na prodej pozemků na Slunečním náměstí v Nových Butovicích. Podmínky tohoto tendru projednat v majetkové komisi a podat žádost o prodej pozemků na magistrát.IV. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 22.10.99oznámit rozhodnutí rady žadateli o výše uvedené pozemky s tím, že se může se svým projektem zúčastnit výběrového řízení, které MČ vyhlásí po jeho schválení v Zastupitelstvu městské části P. 13