Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Poskytnutí finančního příspěvku občance MČ Praha 13 na terapeutický pobyt její nezletilé dcery v rehabilitačních centrech

24. 01. 2022
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0017/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 24.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0017/2022 ze dne 24.01.2022

3. Poskytnutí finančního příspěvku občance MČ Praha 13 na terapeutický pobyt její nezletilé dcery v rehabilitačních centrech

Rada městské části

I. souhlasí

s poskytnutím daru – finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč občance MČ Praha 13 XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX na pobyt její nezletilé dcery v rehabilitačních centrech

II. schvaluje

návrh darovací smlouvy o poskytnutí daru – finančního příspěvku pro XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat darovací smlouvu o poskytnutí daru – finančního příspěvku pro XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 28.02.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení