Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Poskytnutí peněžitého daru firmou TESCO

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 55/1999

doporučuje mz


schválit přijetí daru ve výši 25 tis. Kč poskytnutých ve formě peněžité poukázky na odběr zboží firmou TESCO