Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Poskytnutí peněžitého daru firmou TESCO

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 36/1999


 
 


 


 


schvalujepřijetí daru ve výši 25 tis. Kč poskytnutých firmou TESCO ve formě peněžité poukázky na odběr zboží