Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Posouzení žádosti o svěření pozemků parc.č. 2768/2, 2770/3 a 2771/3 v k.ú. Stodůlky

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 618/1999
 


 
I. REVOKUJEsvé usnesení č. 049 ze 3. schůze MR MČ Praha 13 z 2.2.1999II. doporučuje mzrevokovat své usnesení č.030 z 3. zasedání MR z 17.2.1999


netrvat na svěření pozemků parc.č. 2768/2, 2770/3 a 2771/3 v k.ú. Stodůlky a souhlasit s prodejem uvedených nemovitostí přímo MHMP