Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Posouzení žádosti o svěření pozemků parc.č. 2768/2, 2770/3 a 2771/3 v k.ú. Stodůlky

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 153/1999
 


 


 
I. REVOKUJE
své usnesení č. 030 z 3. zastupitelstva MČ Praha 13 z 17.2.1999:


netrvá na svěření pozemků parc. č. 2768/2, 2770/3 a 2771/3 a souhlasí s prodejem uvedených nemovitostí přímo MHMP


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 22.12.99oznámit rozhodnutí MZ MČ Praha 13 prostřednictvím OSOM MHMP