Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Postup pro vymáhání místního poplatku nebo pokuty

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 471/1999

I. bere na vědomí


informaci o postupu při vymáhání místních poplatků a pokutII. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 15.11.99vypracovat prostřednictvím ekonomického odboru “Příkaz tajemníka k postupu při vymáhání poplatků a pokut na MÚ” a předložit statistický přehled uložených poplatků a pokut, jejich plnění a u neplněných způsob jejich vymáhání