Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 13 funkcí oddávajícího a pověření k užívání závěsného odznaku se státním znakem pro volební období 2022-2026

07. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0431/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 07.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0431/2022 ze dne 07.11.2022

13. Pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 13 funkcí oddávajícího a pověření k užívání závěsného odznaku se státním znakem pro volební období 2022-2026

Rada městské části

I. pověřuje

funkcí oddávajícího níže uvedené členy Zastupitelstva městské části Praha 13: Barbora Bero, DiS., Ing. Vít Bobysud, JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA, Ing. Michal Drábek, Ing. Petra Dymlová, Mgr. Jana Horká, Mgr. Václav Hrdlička, Mgr. Yveta Kvapilová, Adam Kopetzký, Tomáš Krejčí, Mgr. Bc. Václav Mucala, Tomáš Murňák, Mgr. Bc. Vojtěch Nitra, MSc., Ing. Lenka Pachmanová, Zbyněk Pastrňák, Mgr. Pavel Podzemský, doc. Ing. Petr Praus, CSc., Ing. Pavel Prokeš, Mgr. et Mgr. Jana Prosmanová, Ing. Vojtěch Provazník, Mgr. Šárka Skopalíková, Ing. Milada Staňková, Ludmila Tichá, Ing. Zdeněk Trmota, Milan Vávra, Michal Večeřílek, Karel Vítek, Rudolf Weyda a Ing. Josef Zobal

II. stanovuje

oprávnění níže uvedeným členům Zastupitelstva městské části Praha 13 užívat závěsný odznak se státním znakem při významých příležitostech a občanských obřadech dle § 76, § 94 a § 97 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,v platném znění: Barbora Bero, DiS., Ing. Vít Bobysud, JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA, Ing. Michal Drábek, Ing. Petra Dymlová, Mgr. Jana Horká, Mgr. Václav Hrdlička, Mgr. Yveta Kvapilová, Adam Kopetzký, Tomáš Krejčí, Mgr. Bc. Václav Mucala, Tomáš Murňák, Mgr. Bc. Vojtěch Nitra, MSc., Ing. Lenka Pachmanová, Zbyněk Pastrňák, RNDr. Marcela Plesníková, Mgr. Pavel Podzemský, doc. Ing. Petr Praus, CSc., Ing. Pavel Prokeš, Mgr. et Mgr. Jana Prosmanová, Ing. Vojtěch Provazník, Mgr. Šárka Skopalíková, Ing. Milada Staňková, Ludmila Tichá, Ivana Todlová, Ing. Zdeněk Trmota, Milan Vávra, Michal Večeřílek, Karel Vítek, Rudolf Weyda, David Zelený, Petr Zeman a Ing. Josef Zobal

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení