Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pověření MR k užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR při obřadech a významných příležitostech

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 238/1999


 

STANOVÍ


v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném znění, právo užívat závěsný odznak se státním znakem ČR Ing. Oldřichu F i a l o v i, tajemníkovi MÚ MČ Praha 13 u příležitosti státoobčanských slibů a vítání občánků