Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pověření výkonem funkce tajemníka MÚ MČ Praha 13 – odměňování

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 152/1999
 


 
schvalujezměnu platového zařazení JUDr. Kateřiny Černé od 12. 3. 1999 v návaznosti na pověření výkonem neobsazené funkce tajemníka MÚ MČ Praha 13 ve smyslu usnesení MR č. 120 do doby jmenování nového tajemníka dle přílohy materiálu