Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pozastavení poplatku z prodlení

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 280/1999
 


 

I. Souhlasí


s pozastavením poplatků z prodlení pí. Marii Čermákové k datu 1.1.1999 k bytu o vel. 1+1, Husníkova 2086, a to do doby vyřešení problému nabytí dědictvíII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.06.99předložit MR návrh na dořešení celé pohledávky vůči pí. M. Čermákové