Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pozemky pod zprivatizovanými domy – stanovení výše nájemného

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 426/1999

I. REVOKUJE

usnesení MR č. 277 ze dne 19.5.1998II. doporučuje mz1/ revokovat usnesení MZ č. 471 ze dne 27.5.1998


2/ schválit nájemné z pozemků zastavěných zprivatizovanými domy čp. 1889, 2012, 2021,


2128, 2191, 2194 a 2195 ve výši 30,- Kč/m2/rok


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 29.09.99předložit materiál o změně výše nájemného z pozemků pod zprivatizovanými domy čp. 1889, 2012, 2021, 2128, 2191, 2194 a 2195 na nejbližší jednání MZ