Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pozemky pod zprivatizovanými domy – stanovení výše nájemného

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 122/1999

 
 


 


 


I. REVOKUJE


usnesení MZ č. 471 ze dne 27.5.1998 ve smyslu změny výše nájemného z  pozemků zastavěných zprivatizovanými domy čp. 1889, 2012, 2021, 2128, 2191, 2194 a 2195 z


50,- Kč/m2/rok na 30,- Kč/m2/rok dle změny právního předpisu upravujícího nájemné z  pozemků nesloužících k podnikání 


II. ukládá


*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.12.99


*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 31.12.99zabezpečit vrácení alikvotní části přeplaceného nájemného právnickým osobám z výše uvedených domů