Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pragomedika – výpověď ze “Smlouvy o zajištění LSPP” a “Smlouvy o nájmu nebytových prostor

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 662/1999 


 


I. Souhlasí


s texty výpovědí ze “Smlouvy o zajištění LSPP” a “Smlouvy o nájmu nebytových prostor” uzavřené s firmou Pragomedika, s.r.o., Přístavní 10, Praha 7 s tím, že na dodavatele služeb první pomoci proběhne poptávkové řízení


II. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 04.01.00


připravit zadání pro výběr nového poskytovatele LSPP, se kterým bude navázán smluvní vztah