Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Právní výklad normy pro výkon civilní služby

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 201/1999

I. bere na vědomí

výklad právní normy pro výkon civilní služby podle zákona č.18/1992 Sb. “ o civilní službě” ve vztahu k Městské části Praha 13II. ukládá


*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 18.05.99


*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 18.05.99
  1. doplnit bydliště k předloženému seznamu občanů, vykonávajících na území MČ P.13 civilní


  2. službu a konkretizovat jejich pracovní činnost  3. zpracovat metodiku, která by městské části umožnila ve smyslu § 1 zák. 18/1992 Sb. určit místa vhodná k využití těchto občanů pro potřeby městské části a na tato místa preferovat naše občany – žadatele o výkon civilní služby  4. pověřit kontrolní odbor MÚ provedením kontroly výkonu činnosti občanů na civilní službě v organizacích, zřízených nebo dotovaných městskou částí Praha 13