Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Právní zastoupení ve věci zřízení nepovolené skládky firmou Trefil – zakládání staveb, spol. s r.o. pro účely tr. řízení, event. občansko práv.řízení a pro účely správního řízení

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 144/1999
 


 


I. ODkládásvé rozhodnutí o právním zastupování MÚ Praha 13 ve věci zřízení nepovolené skládky v části území Centrálního parku v Praze 13 firmou Trefil – zakládání staveb, spol.s.r.o., a to pro účely zahájení správního řízení proti uvedené firmě v předmětné věciII. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 06.04.99JUDr. Kateřině Černé, pověřené výkonem funkce, zpracovat ve spolupráci s JUDr. Miechovou,(pověřenou zastupováním MČ P 13 v této kauze), ZS Ing. Dvořákem, RNDr. Maříkovou a Mgr. Proškem (OŽP) právní a věcný rozklad kauzy Trefil s rozdělením na správní řízení a soudní spor