Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Precizace usnesení MZ č. 432 z 25. zasedání dne 4.2.1998

16. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UZ 18/1998

I.
     SOUHLASÍ


s darováním bytu od firmy ALFA CAPITAL, s.r.o. pro MČ P 13


     II.
     UKLÁDÁ
*    starostovi [STAR]                          KT:31.12.98


podepsat  darovací smlouvu  na darovaný  byt od  fy ALFA CAPITAL,
s.r.o.


     III.
     UKLÁDÁ
*    ZS P.Weberovi [PEWE]                       KT:31.01.99


ve  spolupráci  s  Legislativně-právním  odborem  (LPO) a Odborem
správy obecního majetku (OSOM) zajistit další postup směřující ke
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí