Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Předkládání písemných materiálů na jednání MR/MZ

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 15/1999

 

usnesení  č. 015  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999


 


     I.     schvaluje          


    


Organizační směrnici pro předkládání písemných materiálů na jednání rady a zastupitelstva Prahy 13


 


     II.     ukládá       

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 01.02.99


 


ve spolupráci s vedoucí OKZ


vydat Organizační směrnici formou Příkazu tajemníka s účinností od 1.2.1999


 


     III     ukládá       

*


VO kancelář zastupitelstva


[TAJ]


T: 09.02.99


 


rozpracovat pravidla předkládání písemných materiálů na jednání včetně náplně činnosti OKZ ve vztahu k zastupitelstvu, radě a komisím do uceleného materiálu, který bude předán všem členům MZ