Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přehled a srovnání podmínek zajišťování ostrahy všech objektů MČ Praha 13

14. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 120/2000

I. bere na vědomí

srovnání podmínek zajišťování ostrahy objektů svěřených MČ Praha 13


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.04.00


v součinnosti s radním p. Kuželem prověřit a rozklíčovat náklady spojené s ostrahou objektu LUKA C