Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přehled o prodeji pozemků pod bytovými domy – prodanými v 1. a 2. etapě PBF

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 151/1999
 


 I. bere na vědomí
přehled o prodeji pozemků pod zprivatizovanými domyII. Souhlasí
1. s prodejem (případně pronájmem) pozemků v souladu se “Zásadami postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy” (tj. za cenu stanovenou soudně znaleckým posudkem platným v den podpisu kupní smlouvy), pod zprivatizovanými domy, jejich vlastníkům:


parc. č. 151/3 v k.ú. Stodůlky – pod čp. 1569 – “Družstvu nájemníků domu čp. 1569”


parc. č. 1080/42 v k.ú. Stodůlky – pod čp.1601 – “Spol. Stodůlky 1601, s.r.o.”


parc. č. 3001 v k.ú. Stodůlky -pod čp. 2084 – “ Sdružení Husníkova 2084”


parc. č. 2131/86 v k.ú. Stodůlky – pod čp. 2044 – “Družstvu Jezero BD”2. s požadavkem na úhradu za užívání pozemků (odpovídající alikvotní části nájemného) pod bytovými domy čp. 1970, 1972 a 2035 – 2038, na které nebyly do 30.9.1999 (v souladu s usnesením MZ 071 ze 7.4.1999) uzavřeny kupní nebo nájemní smlouvy