Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přehled plnění nájemní smlouvy s firmou CUMBER CZ, a.s.

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 526/1999
 


 


I. bere na vědomípísemnou informaci o plnění nájemní smlouvy firmou Cumber CZ, a.s. 


II. Souhlasís některými úpravami dodatku ke smlouvě, o kterých jednala dohadovací komise a které budou předloženy písemně, a to:


1/ doplnění smlouvy, resp. dodatku ke smlouvě o soubor movitých i nemovitých předmětů


(odpisy)


2/ rozložení splátek movitého majetku do měsíčních splátek3/ smluvní pokutu lze uhradit formou zhodnocení pronajaté budovy dle určení vlastníka objektu