Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přehled pronajatých bytů za rok 1999

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 35/2000


 

I. bere na vědomí


přehled pronajatých bytů za rok 1999II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 01.02.00prostřednictvím Oby předložit informaci, zda tito nájemníci řádně platí nájemné