Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přehled pronajatých obecních bytů v I. polovině roku 1999

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 391/1999

I. bere na vědomí


přehled pronajatých bytů v I. polovině roku 1999II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.08.99předložit radě vyčíslení rozdílu regulovaného a smluvního nájemného v Kč za rok 1998 a dále pravidelně 1x ročně za uplynulý rok spolu s přehledem pronajatých obecních bytů za I. pololetí běžného roku (tj. v červenci roku 2000 vyčíslení roku 1999 atd. )