Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přehled pronajatých obecních bytů za rok 1998

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 16/1999

 

usnesení  č. 016  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999


 


             bere  na  vědomí             


 

přehled pronajatých obecních bytů MČ Praha 13 za rok 1998