Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přehled provedených finančních kontrol OKR ÚMČ Praha 13 a jejich zhodnocení za 2. pololetí roku 2022 včetně rekapitulace navržených opatření a jejich dodržování

17. 04. 2023
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0157/2023

Dokumenty ke stažení