Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přehled provedených finančních kontrol OKR ÚMČ Praha 13 a jejich zhodnocení za 2. pololetí roku 2023 včetně rekapitulace navržených opatření a jejich dodržování

08. 04. 2024
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 0144/2024

Dokumenty ke stažení