Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Převedení domény www.praha 13.cz

02. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 541/1999

Souhlasí


s převedením domény www.praha 13.cz z IMIP na MČ Praha 13 s tím, že tato doména bude spravována a používána pouze touto MČ a nebude předána třetí osobě bez schválení radou MČ