Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Převod finančních prostředků ZŠ Bronzová s RVJ, Bronzová 2027 do rezervního fondu

06. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 0529/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0529/2021 ze dne 06.12.2021

12. Převod finančních prostředků ZŠ Bronzová s RVJ, Bronzová 2027 do rezervního fondu

Rada městské části

I. bere na vědomí

předkládanou důvodovou zprávu II. nařizuje převod zůstatku z projeku Šablony I ZŠ Bronzová s RVJ, Bronzová 2027 ve výši 437.052,14 Kč do rezervního fondu organizace

III. souhlasí

s převodem zůstatku z projektu Šablony I ZŠ Bronzová s RVJ, Bronzová 2027 ve výši 437.052,14 Kč do rezervního fondu

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitelku ZŠ Bronzová s RVJ o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení