Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Převod movitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 13

28. 08. 2023
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0353/2023

Dokumenty ke stažení