Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Převod pozemků p.č. 2245/3 a 2110/3 v k.ú. Stodůlky na obec hl.m. Prahu

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 99/2000


 

doporučuje mz


souhlasit s převodem části pozemků, která zasahuje do budoucího areálu AQUA PARKU parc.č. 2245/3 a parc.č. 2110/3, které jsou majetkem MČ Praha 13, na Obec hl.m. Prahu za účelem scelení potřebné části pozemků pro připravovanou výstavbu “AQUA PARKU” na území MČ Praha 13