Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Převod práv vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy z pana Leflera a paní Volfové na pana Raucha

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 564/1999


 
 


 
souhlasit s převodem práv, vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy z pana Leflera a paní Volfové na pana Raucha a uzavřít s panem Rauchem kupní smlouvu na pozemek parc.č. 1561/2 o výměře 263 m2 v k.ú. Stodůlky a uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc.č. 1562/37 do doby, než bude uvedený pozemek převeden na MČ Praha 13.