Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Převod práv vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy z pana Leflera a paní Volfové na pana Raucha

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 159/1999

 
 


 


 


I. Souhlasí


s převodem práv, vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy z pana Leflera a paní Volfové na pana Raucha a uzavřením kupní smlouvy s panem Rauchem na pozemek parc.č. 1561/2 o výměře 263 m2 v k.ú. Stodůlky a uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1562/37 do doby, než bude uvedený pozemek převeden na MČ Praha 13II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 20.12.99zveřejnit prostřednictvím OSOM tento záměrIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.03.00předložit panu starostovi Ing. Petru Bratskému k podpisu kupní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí – MČ Praha 13 a panem Rauchem