Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

06. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 0539/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0539/2021 ze dne 06.12.2021

22. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Rada městské části

I. bere na vědomí

zápis z jednání komise škodní a pro likvidaci majetku ze dne 23.11.2021

II. schvaluje

1. odpis pohledávky IKON ve výši 33.368 Kč

2. odpis pohledávek EKO ve výši 181.017,91 Kč

3. vyřazení majetku OIF v pořizovací ceně 858.061,84 Kč

4. vyřazení majetku OHS v pořizovací ceně 125.997,20 Kč

5. vyřazení majetku OŠ v pořizovací ceně 1.012.671,73 Kč: • FZŠ Mezi Školami 2322 592.140,91 Kč • ZŠ Mládí 135 115.914,63 Kč • MŠ Mezi Školami 2482 30.824,00 Kč • MŠ Ovčí Hájek 2174 41.162,99 Kč • DDM Chlupova 1800 232.629,20 Kč

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zajistit ve spolupráci s EKO, IKON, OHS, OIF a OŠ:

1. odpis pohledávky IKON ve výši 33.368 Kč

2. odpis pohledávek EKO ve výši 181.017,91 Kč

3. vyřazení majetku OIF v pořizovací ceně 858.061,84 Kč

4. vyřazení majetku OHS v pořizovací ceně 125.997,20 Kč

5. vyřazení majetku OŠ v pořizovací ceně 1.012.671,73 Kč

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 22.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení