Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Připomínky ke směně pozemků par.č.1456/1 a par.č.1456/34 za poz. par.č. 1457 k.ú. Stodůlky

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 70/1999

Souhlasí

s tím, aby daň z převodu nemovitostí cca 46 300,-Kč a poplatek za vklad do katastru nemovitostí 500,-Kč uhradila Obec hl.m.Praha-Městská část Praha 13