Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Příprava 3. etapy PBF

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 322/1999


 


doporučuje mz


s o u h l a s i t


s doplněním „Prováděcího předpisu MČ Praha 13“ k „Zásadám postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy“ dle bodu 1,2 a 3 důvodové zprávy


u l o ž i t


starostovi, Ing.P.Bratskému ,


aby požádal ZHMP o udělení výjimky ze „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy“ ve smyslu čtvrtletních splátek kupní ceny místo měsíčních splátek.