Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Příprava 3. etapy PBF – návrhy typových smluv

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 459/1999

doporučuje mz


a) schválit návrhy typových smluv pro realizaci 3. etapy PBF po zapracování všech připomínek


b) pověřit starostu Ing. P. Bratského podpisem kupních smluv na nemovitosti nabízené v rámci 3. etapy PBF


c) zrušit bod II. usnesení MZ č. 092 ze dne 23.6.1999, který ukládá starostovi MČ P 13 požádat ZHMP o výjimku ze “Zásad” pro možnost čtvrtletních splátek kupní ceny