Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Příprava 3. etapy PBF – návrhy typových smluv

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 124/1999
 


 


 


I. schvalujetypové smlouvy pro realizaci 3. etapy PBF :


Kupní smlouvu – dům + pozemek -splátky, Kupní smlouvu – dům + pozemek – 100 %


Kupní smlouvu – dům bez pozemku – splátky, Kupní smlouvu – pozemek – splátky


Kupní smlouvu – pozemek – 100 % , Smlouvu o budoucí kupní smlouvě – pozemek


Nájemní smlouvu


Smlouvu na postoupení pohledávekII. pověřuje

*


Starostu Ing. Bratského


[STAR]


KT: 31.12.00podpisem výše uvedených smluv 


III. ZRUŠUJEbod II. usnesení MZ č. 092 ze dne 23.6.1999, který ukládá starostovi MČ P 13 požádat ZHMP o výjimku ze “Zásad” pro možnost čtvrtletních splátek kupní ceny