Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Příprava 3. etapy PBF

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 92/1999


 
 


 I. Souhlasís doplněním prvního odstavce “Prováděcího předpisu MČ Praha 13” k “Zásadám postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy” v tomto znění:


“Technologické celky bytových objektů budou odprodány jedné právnické osobě podle bodu A4 Zásad, ustavené z oprávněných nájemců bytů užívajících více než 50% celkové podlahové plochy v prodávané nemovitosti.


Ve výjimečných případech, o kterých rozhodne Místní rada MČ P 13 pak může být tento technologický celek prodán více právnickým osobám za podmínek, že tyto uzavřou před podpisem kupní smlouvy na jednotlivé části nemovitosti tvořící technologický celek smlouvu o spolupráci při správě tohoto technologického celku a že k podpisu kupních smluv na všechny domy tvořící technologický celek dojde současně.”II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.06.99Ing.P.Bratskému požádat ZHMP o udělení výjimky ze “Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy” ve smyslu změny stanovených měsíčních splátek kupní ceny na čtvrtletní splátky.