Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Připravenost hardware a software na MÚ P 13 pro přechod po roce 2000

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 155/1999
 


 I. bere na vědomíinformaci vedoucí odboru informatiky, týkající se připravenosti HW a SW pro přechod na rok 2000II. ukládá

*


Komisi informatiky


[KOM]


T: 06.04.99prostřednictvím ved. OKZ předložit radě analýzu připravenosti HW a SW MÚ MČ Praha 13 pro přechod na rok 2000 a návrh dalšího postupu, na těchto úkolech bude s komisí spolupracovat radní Radim Soukup a komise nechť přizve ke spolupráci i fu Drusoft, která již v minulosti zpracovala analýzu vybavení MÚ