Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Příspěvek spol.Trigon formou odpuštění nájemného

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 668/1999
 


 


 


 


Souhlasí


s příspěvkem na činnost spol. Trigon formou odpuštění jednoho měsíčního nájemného v objektu  klubu Hájek při ZŠ Fingerova