Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přiznání mimořádné odměny RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc., řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 za období 01.10.2020-28.02.2021 k platu za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění COVID-19

21. 06. 2021
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0292/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 21.06.2021

USNESENÍ číslo UR 0292/2021 ze dne 21.06.2021

12. Přiznání mimořádné odměny RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc., řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 za období 01.10.2020-28.02.2021 k platu za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění COVID-19

Rada městské části

I. schvaluje

návrh starosty Ing. Davida Vodrážky na přiznání mimořádné odměny RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc., řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 za období 01.10.2020-28.02.2021 k platu za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění COVID-19 dle přílohy č. 2

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zabezpečit realizaci tohoto usnesení

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 12.07.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení