Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přiznání mimořádné odměny za 2. pololetí 2021 RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc., řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13

22. 11. 2021
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0507/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0507/2021 ze dne 22.11.2021

13. Přiznání mimořádné odměny za 2. pololetí 2021 RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc., řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13

Rada městské části

I. schvaluje

návrh starosty Ing. Davida Vodrážky na přiznání mimořádné odměny RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc., řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 za 2. pololetí 2021 dle přílohy materiálu č. 2

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zabezpečit realizaci tohoto usnesení

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 06.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení