Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přiznání osobního příplatku tajemníkovi MÚ MČ Praha 13 po uplynutí zkušební doby

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 363/1999

PŘIZNáVá


Ing. Oldřichu Fialovi, tajemníkovi MÚ MČ Praha 13, osobní příplatek po ukončení zkušební doby (od 1.4. do 30.6. 99) ve výši uvedené v příloze materiálu